Nacionalni Klub CAO Crne Gore

Predsjednik: Novakovic Radomir
Sekretar: Jelica Lučić

Adresa Kluba:
Sutorina bb, 85347 Igalo, Crna Gora

Tel: 00 382 (0)68 225 223,
Fax: 00 382 (0)31 670 369,
e-mail: jelica.lucic@t-com.me

Društvo  je osnovano sa ciljem da u duhu programa KSCG-a, a da na osnovu svog Statuta unapređuje kinologiju na teritoriji Crne Gore i
regiona.
U ostvarivanju zadatih ciljeva i zadataka, Klub naročito radi na:
- unapređenju odgajivanja Srednje Azijskih Ovcara u skladu sa principima kinologije kao nauke
- uzdizanju i usavršavanju stručnih kadrova
- organizovanje kinoloških manifestacija
- vršenje kinološke propagande

Facebook stranica: https://www.facebook.com/pages/CAO-Club-of-Montenegro-Nacionalni-Klub-Srednje-Azijskih-Ovcara-Crne-
Gore/185527031476992
Copyright (c) 2014 Alabai Montenegro